Now showing items 1-1 of 1

  • หนังสือ

   “โควิด-19” ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 

   สยมพร ศิรินาวิน (2020-12)
   ไวรัสโควิด-19 ( SARS-CoV-2) เป็นเพียงสารพันธุกรรม ที่มีเกราะหุ้ม ซึ่งถูกทำ ลายได้ง่ายด้วย สบู่ แสงแดด ความร้อน ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ ไม่สามารถแบ่งตัวเมื่ออยู่นอกเซลล์ และไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายของคนได้หากคนไม่นำ ...