Now showing items 1-2 of 2

  • สื่อมัลติมีเดีย

   บั้นปลายชีวิต ลิขิตได้ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; สุรชัย โชคครรชิตไชย; สารา วงษ์เจริญ; กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2011)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   บีโอไอจับมือ สช.ปรับทิศการหนุนอุตสาหกรรมสุขภาพ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; สุรชัย โชคครรชิตไชย; สารา วงษ์เจริญ; กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2011)