Now showing items 1-1 of 1

  • งานเขียนทั่วไป

   รู้ทันข่าวปลอม-ป้องกัน FAKE NEWS ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) (2020)
   ย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาคม 2563 ท่ามกลางกระแสความตื่นตระหนก และความสับสนอลหม่านของประชาชนในการเตรียมตัวให้พร้อมกับมลภาวะทางอากาศ “ฝุ่น PM 2.5” และโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดหนักทั่วโลก “COVID-19” สถานการณ์ที่ไม่ปกต ...