Now showing items 1-1 of 1

  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

   ปฎิบัติการเพื่อการต่อสู้และอยู่รอด “ตื่นรู้สู้ภัยโควิด” กขป.เขต 12 

   โดย รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา (2020)
   ปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เปรียบเสมือนสงครามครั้งยิ่งใหญ่ ระหว่างกองทัพเชื้อโรค กับมวลมนุษยชาติ การเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายกับสงคราม เป็นความท้าทายครั้งใหม่ที่จะทาให้เกิดการเปลี่ ...