Now showing items 1-1 of 1

  • ระบบสุขภาพ

   จุดแข็งระบบสุขภาพไทย 

   นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ (บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 2021-07)
   หนังสือ จุดแข็งระบบสุขภาพไทยได้รวบรวม เรื่องราวมาให้เห็นการพัฒนาการการแพทย์ การสาธารณสุขที่ทำให้เรารับมือกับ โควิด-19 ได้อย่างดี