Now showing items 1-1 of 1

  • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

   ธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

   สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์; คณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดตราด (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จำกัด, 2019-07)
   ตำบลเขาสมิง คือ ชื่อเสือสมิงที่อาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณเขาสมิง (วัดชายธง) ซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้านร่ำเรียนมาทางวิชาไสยศาสตร์ในด้าน เดรัจฉานวิชา จนวิชาแก่กล้า ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อาศัยได้ จึงได้ไปอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ ...