Now showing items 1580-1599 of 2209

   Subject
   สถานการณ์ผลกระทบต่อชุมชน กรณีโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู [1]
   สถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ [1]
   สถานการณ์และข้อเสนอในการพัฒนา [1]
   สถานการณ์โควิด-19 [1]
   สถานบริการ [1]
   สถาบันธรรมาภิวัฒน์ เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา จังหวัดลำปาง [1]
   สถาบันพระบรมราชชนก [1]
   สถาบันพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (LDI) [1]
   สปสช [6]
   สปสช. [2]
   สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย [1]
   สภาองค์กรชุมชน [1]
   สมรรถนะ [1]
   สมองเสื่อม [1]
   สมัชชา [6]
   สมัชชาจังหวัด [9]
   สมัชชาปฏิรูป [1]
   สมัชชาพิจารณ์ [1]
   สมัชชาสุขภา [1]
   สมัชชาสุขภา, ความมั่นคง, สุขภาวะ [1]